سلام بر دوستان وبلاگ نویس قدیم 

امروز به وبلاگم که حسابی خاک میخورد سر زدم، حال و هوای قدیم و به قول معروف: پیرانه سرم عشق جوانی به سرم افتاد.......

دلم بسیار تنگ و تنگ و تنگ. برای اون لحظه هایی که توی این وبلاگ حرفهای دل نوشته میشد.....