احساسم رو گم کرده ام! نمیدونم چه ام شده! اون آدم قبل نیستم....

امروز  سر کلاس زبان معلممون سوال کرد: برای چه زبان آلمانی یاد میگیرید؟ گفتم: برای داشتن یک زندگی بهتر، شغل موفق، دوستان خوب و نکته مهم این که تنها نمونیم. وقتی نتونیم خودمونو به کسی بفهمونیم و یا دیگران رو بفهمیم، احساس تنهایی به ما دست میده.

دلم گرفته ای دوست، هوای گریه با من.....دیگه رودخونه راین هم به من آرامش نمیده...بیشتر اشکمو در میاره.