خاطره

دنیا کوچکتر از آن است که گمشده ای را در آن یافته باشی

هیچکس اینجا گم نمی شود

آدمها به همان خونسردی که آمده اند

چمدانشان را می بندند و ناپدید می شوند

یکی در مه

یکی در غبار

یکی در باران

یکی در باد

و بیرحم ترینشان در برف

آنچه بر جا میماند

رد پایی است 

و خاطره هایی که هر از گاه

پس میزند مثل نسیم

پرده های اتاقت را!

عباس صفاری

/ 0 نظر / 53 بازدید