دو خبر!

پس از ماهها مدرسه رفتن (یعنی از سپتامبر تا امروز سی ام Mai )، امروز نتیجه نهایی معلوم شد

*گلی خانم قبول شدهلبخند

*هفته دیگه عازم ایرانملبخند

/ 1 نظر / 34 بازدید
ماسح

سين لام الف ميم در آسمان آبی دلم، جایی برای ابرها نیست دعایم کن که با دعایت، دلم خانه ي دردها نیست تمام سپاسم ازآن كسي است كه به من نيازي نداشت اما فراموشم نكرد.میدانی بعضـی ها را هرچه قدر بـخوانی خسته نمیشوی !بعضـی ها را هرچه قدر گوش دهی عادت نمیشوند ! بعضـی ها هرچه تکرار شوند باز بکرند و دست نخورده !دیده ای ؟! شنیده ای ؟! بعضي ها بی نهايتند ! مثل پدر! مثل مادر!