از هر دری سخنی!

_تولد صدسالگی خانم فلامن برگزار شد. خیلی خوب بود و پر از هیجان.

_دلتنگ ایران و دوستانم هستم. 

_همه هیجان کریسمس و خریدن درخت و تزئینات مربوطه رو دارند. از جمله خودم. البته رضا برای خریدن درخت تمایل زیادی نداره. من هم احترام میذارم و از خریدنش صرف نظر میکنیم. اما خریدهای دیگه مربوط به لوازم عید رو انجام میدیم. دوست داریم در هیجان و خوشحالی کسانی که عید کریسمس متعلق بهشون هست شریک باشیم. 

 

گو خلق بدانند که من عاشق و مستم

آوازه درستست که من توبه شکستم

گر دشمنم ایذا کند و دوست ملامت

من فارغم از هر چه بگویند که هستم

ای نفس که مطلوب تو ناموس و ریا بود

از بند تو برخاستم و خوش بنشستم

از روی نگارین تو بیزارم اگر من

تا روی تو دیدم به دگر کس نگرستم

زین پیش برآمیختمی با همه مردم

تا یار بدیدم در اغیار ببستم

ای ساقی از آن پیش که مستم کنی از می

من خود ز نظر در قد و بالای تو مستم

شب‌ها گذرد بر من از اندیشه رویت

تا روز نه من خفته نه همسایه ز دستم

حیفست سخن گفتن با هر کس از آن لب

دشنام به من ده که درودت بفرستم

دیریست که سعدی به دل از عشق تو می‌گفت

این بت نه عجب باشد اگر من بپرستم

بند همه غم‌های جهان بر دل من بود

دربند تو افتادم و از جمله برستم

 

 

/ 0 نظر / 83 بازدید